MALİ DESTEKLER // HİBE PROGRAMLARI LİSTESİ

Ayrıntılar için logolara tıklayınız.

 

 

  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 2. Dönem 6. Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 08 Haziran 2019
  Son Başvuru Tarihi : 23 Ağustos 2019
  Durum : AKTİF
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 2. Dönem 5. Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 16 Şubat 2019
  Son Başvuru Tarihi : 101 Tedbiri: 31 Mayıs 2019 | 103 Tedbiri: 13 Haziran 2019
  Durum : AKTİF
  Programın Adı : KOBİ Teknoyatırım - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
  Kurum : KOSGEB
  Çıkış Tarihi : 2019
  Son Başvuru Tarihi : Süresiz
  Durum : AKTİF
  Programın Adı : KKYDP Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı
  Kurum : Tarım ve Orman Bakanlığı
  Çıkış Tarihi : 01 Ocak 2019
  Son Başvuru Tarihi : 01 Mart 2019
  Durum : AKTİF
  Programın Adı : Fırat Kalkınma Ajansı KOBİ'lere Yönelik Mali Destek Programı
  Kurum : Fırat Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 31 Aralık 2018
  Son Başvuru Tarihi : 22 Mart 2019
  Durum : AKTİF
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 2. Dönem 4. Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 07 Eylül 2018
  Son Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2019
  Durum :
SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 2. Dönem 3. Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 21 Aralık 2017
  Son Başvuru Tarihi : 15 Mart 2018 & 05 Nisan 2018
  Durum :
SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 2. Dönem 2. Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 12 Haziran 2017
  Son Başvuru Tarihi : 13 Ekim 2017
  Durum :
SONA ERDİ
  Programın Adı : 12. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çağrı İlanı
  Kurum : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  Çıkış Tarihi : 13 Ekim 2017
  Son Başvuru Tarihi : 13 Aralık 2017
  Durum :
SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 2. Dönem 1. Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 18 Aralık 2015
  Son Başvuru Tarihi : 05 Aralık 2016
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Onbeşinci Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 08 Ekim 2015
  Son Başvuru Tarihi : 30 Ekim 2015
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Ondördüncü Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 17 Nisan 2015
  Son Başvuru Tarihi : 06 Haziran 2015
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Onüçüncü Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 10 Kasım 2014
  Son Başvuru Tarihi : 12 Şubat 2015
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : IX.Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı
  Kurum : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  Çıkış Tarihi : 26 Ekim 2014
  Son Başvuru Tarihi : 01 Aralık 2014
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Onikinci Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 15 Ocak 2014
  Son Başvuru Tarihi : 10 Mart 2014
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Onbirinci Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 26 Ağustos 2013
  Son Başvuru Tarihi : 31 Ekim 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 23 Ocak 2014
  Son Başvuru Tarihi : 20 Mart 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 1. Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması  2. Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : Mevlana Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 23 Aralık 2013
  Son Başvuru Tarihi : 20 Şubat 2014
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 1. 2012 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2. 2012 Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı
  Kurum : Ahiler Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 03 Aralık 2012
  Son Başvuru Tarihi : 07 Şubat 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 1. 2013 Yılı Ekonomik Kalkınma 2. 2013 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Program
  Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 03 Aralık 2012
  Son Başvuru Tarihi : 28 Ocak 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 1. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 2. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : Zafer Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 12 Kasım 2012
  Son Başvuru Tarihi : 25 Ocak 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 1. Turizme Yönelik Mali Destekler 2. Turizmin Geliştirilmesi 3. Bayburt İlinde Et ve Süt Sektörlerinin Geliştirilmesi
  Kurum : Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 31 Ekim 2012
  Son Başvuru Tarihi : 04 Ocak 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 1. Rekabetçilik ve Yenilik 2. Kadın İstihdamının Artırılması 3. İş Koşulları ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi
  Kurum : Çukurova Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 03 Aralık 2012
  Son Başvuru Tarihi : 01 Mart 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 1. Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar 2. Sosyal Kalkınma 3. Kırsal Kalkınma  4. Turizm Mali Destek Programı
  Kurum : Ankara Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Kasım 2012
  Son Başvuru Tarihi : 15 Şubat 2013 / 22 Şubat 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Mali Destek Programı
  Kurum : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 01 Kasım 2012
  Son Başvuru Tarihi : 04 Ocak 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 23 Kasım 2012
  Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Karacadağ Kalkınma Ajansı Ekonomik Gelişme, Sanayi Altyapısı ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı
  Kurum : Karacadağ Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 01 Kasım 2012
  Son Başvuru Tarihi : 28 Aralık 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 1.Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması 2.Tarım Sanayinin Geliştirilmesi 3.Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Güney Marmara Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 27 Kasım 2012
  Son Başvuru Tarihi : 15 Şubat 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik  Mali Destek Programı
  Kurum : Fırat Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 07 Kasım 2012
  Son Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2013
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : VII.Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı
  Kurum : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  Çıkış Tarihi : 04 Eylül 2012
  Son Başvuru Tarihi : 05 Kasım 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Yedinci Başvuru Çağrı İlanı
  Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  Çıkış Tarihi : 24 Ağustos 2012
  Son Başvuru Tarihi : 24 Ekim 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Güney Ege Kalkınma Ajansı Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı
  Kurum : Güney Ege Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 11 Temmuz 2012
  Son Başvuru Tarihi : 07 Eylül 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı
  Kurum : Güney Ege Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 11 Temmuz 2012
  Son Başvuru Tarihi : 07 Eylül 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Hakkâri İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
  Kurum : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 11 Haziran 2012
  Son Başvuru Tarihi : 07 Eylül 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı
  Kurum : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 11 Haziran 2012
  Son Başvuru Tarihi : 07 Eylül 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı (6. Başvuru Çağrı İlanı)
  Kurum : TKDK
  Çıkış Tarihi : 15 Mayıs 2012
  Son Başvuru Tarihi : 16 Temmuz 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK)
  Kurum : Zafer Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 09 Aralık 2011
  Son Başvuru Tarihi : 10 Şubat 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)
  Kurum : Zafer Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 09 Aralık 2011
  Son Başvuru Tarihi : 24 Şubat 2012
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kuruluşlar İçin Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
  Kurum : Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 15 Aralık 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kuruluşlar İçin Çevre ve Enerji Mali Destek Programı
  Kurum : Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 15 Aralık 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kadınlar, Yaşlılar ve Engellilere Yönelik Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi :
19 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 15 Aralık 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Trakya Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 12 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 25 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : Trakya Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 09 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 18 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Trakya Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 09 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 18 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı
  Kurum : İzmir Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 25 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 25 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar-Ge Mali Destek Programı
  Kurum : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 09 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 18 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programı
  Kurum : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 09 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi : 18 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
  Kurum : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi :
09 Eylül 2011
  Son Başvuru Tarihi :
18 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı
  Kurum : Mevlana Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Ağustos 2011
  Son Başvuru Tarihi : 04 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Mevlana Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi :
19 Ağustos 2011
  Son Başvuru Tarihi : 03 Kasım 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 2011 Yılı Teknik Destek Programı
  Kurum : Mevlana Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 18 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 17 Ekim 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi – Alıma İlişkin Ağ Kurma Ve Finansman Desteği
  Kurum : Avrupa Birliği
  Çıkış Tarihi : 18 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 27 Eylül 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Turizm Mali Destek Programı
  Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 01 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 26 Ağustos 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Yönelik Turizm Mali Destek Programı
 
Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
 
Çıkış Tarihi : 01 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 26 Ağustos 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Üniversite/Sanayi/Toplum İşbirliği Mali Destek Programı
 
Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
 
Çıkış Tarihi : 01 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 26 Ağustos 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Yönelik Üniversite/Sanayi/Toplum İşbirliği Mali Destek Programı
 
Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
 
Çıkış Tarihi : 01 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 26 Ağustos 2011
  Durum : SONA ERDİ
 
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : Serhat Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 04 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi :
17 Ağustos 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
  Kurum : Trakya Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 04 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 26-30 Eylül 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı (İkinci Başvuru)
  Kurum : TKDK
  Çıkış Tarihi : 04 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 20 Eylül 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı (Birinci Başvuru)
  Kurum : TKDK
  Çıkış Tarihi : 01 Temmuz 2011
  Son Başvuru Tarihi : 15 Ağustos 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı
  Kurum : Ankara Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 27 Haziran 2011
  Son Başvuru Tarihi : 16 Eylül 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı
  Kurum : Ankara Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 27 Haziran 2011
  Son Başvuru Tarihi :
16 Eylül 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Tarımsal Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hibe Programı
  Kurum :
Karacadağ Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi :
10 Haziran 2011
  Son Başvuru Tarihi :
29 Temmuz 2011
  Durum :
SONA ERDİ
  Programın Adı : Tarımsal Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hibe Programı
  Kurum :
Karacadağ Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi :
10 Haziran 2011
  Son Başvuru Tarihi :
29 Temmuz 2011
  Durum :
SONA ERDİ
  Programın Adı : 6. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı
  Kurum : Tedgem
  Çıkış Tarihi : 24 Şubat 2011
  Son Başvuru Tarihi : 10 Mayıs 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Tarımsal Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hibe Programı
  Kurum : Tedgem
  Çıkış Tarihi : 24 Şubat 2011
  Son Başvuru Tarihi : 25 Nisan 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı
  Kurum : İzmir Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi :  04 Ocak 2011
  Son Başvuru Tarihi : 25 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı
  Kurum : İzmir Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 04 Ocak 2011
  Son Başvuru Tarihi : 25 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programı
  Kurum : İzmir Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi :  04 Ocak 2011
  Son Başvuru Tarihi : 25 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Çukurova Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 23 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 23 Şubat 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Çukurova Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 23 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 23 Şubat 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı
  Kurum : Çukurova Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 23 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 23 Şubat 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı
  Kurum : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 23 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 23 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : İstanbul Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 24 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 16 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : İşletmelere Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
  Kurum : İstanbul Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 24 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 16 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : İstanbul Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 24 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 16 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
  Kurum : İstanbul Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 24 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 16 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sosyal İçerme Ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : İstanbul Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 24 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 16 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Güney Marmara Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 24 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 25 Şubat 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Güney Marmara Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 24 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 25 Şubat 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 26 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 21 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Kar Amacı Güden Kurum ve Kuruluşlara Mali Destek Programı
  Kurum : Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 21 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Mali Destek Programı
  Kurum : Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 21 Mart 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik İktisadi Gelişme Mali Destek Programı
  Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 03 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Güney Ege Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 03 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 10 Şubat 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Alt Yapı Projeleri İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Güney Ege Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 03 Aralık 2010
  Son Başvuru Tarihi : 10 Şubat 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sanayi ve Turizm'de Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
  Kurum : Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 24 Kasım 2010
  Son Başvuru Tarihi : 28 Ocak 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : 2010 Yılı II. Dönem Teknik Destek Programı
  Kurum : Zafer Kalkınma Ajansı 
  Çıkış Tarihi : 02 Kasım 2010
  Son Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : İşletmelerin Ekonomik Gücünü ve Rekabet Kabiliyetini Arttırmaya Yönelik Mali Destek Programı
  Kurum : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 03 Kasım 2010
  Son Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2011
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Serhat Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 26 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 06 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Altyapı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Serhat Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 26 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 06 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin İktisadi Gelişme Mali Destek Programı
  Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 03 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 03 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik İktisadi Gelişme Mali Destek Programı
  Kurum : İpekyolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 03 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı
  Kurum : Ahiler Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Ahiler Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : Ahiler Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı
  Kurum : Fırat Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 20 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 06 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : Trakya Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 03 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
  Kurum : Trakya Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 03 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
  Kurum : Trakya Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 03 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : KOBİ Mali Destek Programı
  Kurum : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
  Çıkış Tarihi : 13 Ekim 2010
  Son Başvuru Tarihi : 25 Kasım 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programı
  Kurum : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 13 Haziran 2010
  Son Başvuru Tarihi : 25 Kasım 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Hibe Programı
  Kurum : Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 28 Eylül 2010
  Son Başvuru Tarihi : 31 Aralık 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hibe Programı
  Kurum : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 02 Haziran 2010
  Son Başvuru Tarihi : 17 Kasım 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : IPARD - Avrupa Birliği destekli Kırsal Kalkınma Fonu
  Kurum : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
  Çıkış Tarihi : 01 Eylül 2010
  Son Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kobi, Tematik, İşbirliği-Güçbirliği, AR-GE-İnovasyon-Endüstriyel, Girişimcilik, Genel Proje Destek Programı
  Kurum : KOSGEB
  Çıkış Tarihi : 25 Mayıs 2010
  Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2013
  Durum :
AKTİF
  Programın Adı : Sivil Toplum Diyalogu - Mikro Hibe Programı
  Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
  Çıkış Tarihi : 02 Mayıs 2010
  Son Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : MEVKA Teknik Destek Programı
  Kurum : Mevlana Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 01 Eylül 2010
  Son Başvuru Tarihi : 20 Eylül 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi
  Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
  Çıkış Tarihi : 02 Mayıs 2010
  Son Başvuru Tarihi : 05 Temmuz 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Kültür ve Sanat Bileşeni (ICD-CA)
  Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
  Çıkış Tarihi : 02 Mayıs 2010
  Son Başvuru Tarihi : 23 Temmuz 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı
  Kurum : Dicle Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 17 Nisan 2010
  Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler Mali Destek Programı
  Kurum : Dicle Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 17 Nisan 2010
  Son Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı
  Kurum : Karacadağ Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Nisan 2010
  Son Başvuru Tarihi : 04 Haziran 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Ekonomik Gelişme Mali Destek ve Turizm Altyapı Mali Destek Programı
  Kurum : Karacadağ Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 19 Nisan 2010
  Son Başvuru Tarihi : 04 Haziran 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların Ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Programı
  Kurum : MFİB - GAP Bölge Kalkınma Başkanlığı
  Çıkış Tarihi : 15 Nisan 2010
  Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Gençlik Programları
  Kurum : AB - Ulusal Ajans
  Çıkış Tarihi : 14 Nisan 2010
  Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Merkezleri Hibe Programı AB Projeleri Hibe ve Fonlar STK Hibe Programı
  Kurum : İngiltere Büyükelçiliği
  Çıkış Tarihi : 13 Nisan 2010
  Son Başvuru Tarihi :
SÜREKLİ
  Durum :
AKTİF
  Programın Adı : Voc Test (Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme) Merkezleri Hibe Programı
  Kurum : CFCU/TR0702.13-03/Voc-Test
  Çıkış Tarihi : 02 Nisan 2010
  Son Başvuru Tarihi : 30 Haziran 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Yerel Projelere Hibe Yardımı (GGP)
  Kurum : Japonya Büyükelçiliği
  Çıkış Tarihi : 18 Şubat 2010
  Son Başvuru Tarihi : 06 Mayıs 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : IPA – Sosyo–ekonomik Ortaklık Programı
  Kurum : EuropeAid/129637/C/ACT/Multi
  Çıkış Tarihi : 20 Şubat 2010
  Son Başvuru Tarihi : 06 Mayıs 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : SİVİL TOPLUM FON PROGRAMI 2010
  Kurum : Dünya Bankası
  Çıkış Tarihi : 18 Şubat 2010
  Son Başvuru Tarihi : 02 Nisan 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sivil Toplum Diyalogunu Geliştirme - Kültür ve Sanat Hibeleri
  Kurum : IPA-Avrupa Birliği
  Çıkış Tarihi : 09 Şubat 2010
  Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması Ve Dışa Açılmalarına Yönelik Mali Destek Programı
  Kurum : Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 05 Ocak 2010
  Son Başvuru Tarihi : 29 Mart 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Çukurova Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 05 Ocak 2010
  Son Başvuru Tarihi : 17 Mart 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
  Kurum : Çukurova Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 05 Ocak 2010
  Son Başvuru Tarihi : 17 Mart 2010
  Durum : SONA ERDİ
  Programın Adı : Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı
  Kurum : Çukurova Kalkınma Ajansı
  Çıkış Tarihi : 05 Ocak 2010
  Son Başvuru Tarihi : 17 Mart 2010
  Durum : SONA ERDİ