Mevlana Kalkınma Ajansı

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı başladı..

Kapsamdaki İller: Konya, Karaman
Öncelik 1: Turizm çeşitliliğini sağlamak üzere turizm altyapısının güçlendirilmesi
Öncelik 2: Tarımsal üretimde kalite ve verimin artırılması amacıyla eğitim, demonstrasyon ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı Öncelik 1 için 2.500.000 TL ve Öncelik 2 için 1.000.000 TL olmak üzere toplam 3.500.000 TL’dir.
Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
- Asgari tutar: 20.000 TL
- Azami tutar: 200.000 TL

Image

Mevlana Kalkınma Ajansı

İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı başladı..

Kapsamdaki İller: Konya, Karaman
İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programının genel amacı, TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesindeki iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Öncelik 1: İmalat Sanayinde (Tarım Makineleri, Gıda Makineleri ve Gıdaya Yönelik Üretimler, Akışkan Gücü ile Çalışan Donanımlar, Pompalar ve Kompresörler, Rulman, Türbin, Güneş Paneli ve Rüzgârgülü İmalatı, Kalıp, Kaldırma ve Taşıma Donanımları İmalatı) Yenilik ve Ar-Ge Uygulamalarının Geliştirilmesi.
Öncelik 2: Orta ve İleri Teknolojili Ürünlerin İhracatının Artırılması.
Öncelik 3: İktisadi İşletmelerin Kapasite, Verimlilik ve İstihdamının Artırılması.

Başvuru Süresi: Teknik Destek Programı son başvuru tarihi 4 Kasım 2011 Saat: 17:00

Image

"Hibe Projeleri" konusunda Türkiye'nin En Deneyimli Kadrosu..

Kırsal Kalkınma Programı

Ülke çapında yayınlanan 6. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Programına başvurular sona erdi.. Devamı  Hibe Destekleri

Kalkınma Ajansları Listesi

Ülkemizde kurulmuş olan tüm Kalkınma Ajanslarının ayrıntılı bilgilerine ulaşabilmek için tıklayınız.. Devamı Hibe Destekleri

Güncel Hibe Destekleri

Mevlana Kalkınma Ajansı iktisadi ve kırsal kalkınma mali destek programına çıktı.. Devamı