McMEDA Danışmanlık

Yeni dünya düzeninde artan rekabet şartları, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ve müşterilerimizin yüksek beklentileri göz önüne alındığında işletmelerin içinde bulunduğu bu büyük havuzda pazar paylarını arttırmaları ve korumaları gittikçe zor hale gelmektedir.

İşletmelerin dış dünyayı ve kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik ve siyasi yeniliklerini takip etmek şöyle dursun bunlar gibi bir çok faktörle mücadele etmeleri gerekmektedir.

McMEDA Danışmanlık sizin için tüm bu koşulları bilen ve işletmelerin ihtiyaçları olan her şeye farklı açılarla bakıp yaklaşan bir gözdür.

 

Danışmanlık Konularımız:

Hibe Danışmanlığı

Proje tabanlı hibe destek programlarının tamamına proje üreten ve aynı zamanda      kazanmak kadar önemli bir süreç olan uygulama safhalarında süreç danışmanlığı yapmaktayız.

Belgelendirme Danışmanlığı

Günümüz dünyasında kalitesini ispatlamayan firmaların ürün yada hizmetlerini satabilmeleri oldukça güçleşmiştir. Artık hemen hemen Yurt içi ve dışı satışlarında kalite belgesi şartı aranmaktadır.

Marka Yönetimi Danışmanlığı

Markaların iyi yapılandırılabilmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. İşletmeler çarpık marka planlarının üzerine yatırımlar yaparak, markalarını içinden çıkılmaz bir hale getirmektedirler.

Kobi Teşvik Danışmanlığı

İmalat, Tarımsal sanayi, Turizm yatırımları, Eğitim, Sağlık, Madencilik, Yazılım geliştirme yatırımları gibi bir çok konuda firmaların yararlanabilmesi için yol gösteriyor ve teşvik almalarını sağlıyoruz.

Genel Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı, kurumlarda yaşanan sıkıntılara kendi bilgi ve tecrübesiyle kuruma dışardan bakma avantajıyla çözüm ve öneriler sunan bir sistemdir. Kurumsallığa giden yollardan bir tanesidir.

Mali İşler Finans Danışmanlığı

Firmaların finansal olarak, güçlü veya zayıf yönlerinin, sektör ve piyasa koşullarındaki avantaj sağlayacak konumunun görülebilmesi ve bu gözlemler konusunda sizleri yönlendiriyoruz.

Pazarlama Danışmanlığı

Firmanızda pazarlama departmanı kurarak veya mevcut organizasyonunuzu çağdaş pazarlama kavramları çerçevesinde yeniden oluşturarak firmanızı profesyonel yapıya kavuşturuyoruz.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İşletmelerin öngördükleri performans hedeflerini gerçekleştirmeleri için gereken bilgi ve tecrübe özelliklerine sahip insan kaynağına ulaşılmasında yol gösterir ve yardımcı olur.