SİSTEM BELGELENDİRME - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi


Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir.

ISO 9001 Kalite

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmakta olduğunu gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirler.

Bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın, müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin kalite yönetim sistemi çerçevesinde yönetilerek sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesi olarak tanımlanan ISO 9001, küçükten büyüğe, üretimden hizmete, kamudan özel sektöre değişen yelpazede her yapıya uygulanabilir.

Belgelendirme kuruluşları, standardın yayımlanmasından sonra maksimum bir yıl süreyle ISO 9001:2000 standardına göre belgelendirme veya belge yenileme denetimi gerçekleştirebilecekler, bu sürenin sonunda yeni yayınlanan ISO9001:2008 standardına göre belgelendirme yapacaklardır.

ISO 9001:2008 standardının yayınlanması ile birlikte mevcut ISO 9001:2000 belgeleri 24 ay daha geçeli olacaktır. Bu süre zarfı içinde ISO 9001:2000 standardına göre belgeli kuruluşlar ile ISO 9001:2008 standardına göre belgeli kuruluşların statüsü aynı olacaktır. 24 aylık süre sonundan ISO 9001:2000 versiyonuna göre belgeler geçerliliğini yitirecektir.

 

 

Bilgi Almak İçin Üzerilerine Tıklayabilirsiniz..

 

fg
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
fg
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
fg
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)

fg
ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
fg
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
fg
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Lab. Akreditasyonu
fg
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
fg
TS EN ISO 13485:2003 Kalite Yönetim Sistemi
fg
ISO/TS 16949 Yönetim Sistemi
fg
HACCP
fg
SA 8000:2001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi