SİSTEM BELGELENDİRME - TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi


 

İşletmeler, küresel pazarda var olabilmek için müşterilerine ve sosyal çevrelerine vermiş oldukları taahhütleri arasında çevre korumacı ve kirlenmeyi önleyici beyanlara yer vermekte ve bunu da bağımsız belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla yapmaktadırlar.

“Çevre Yönetiminin kaçınılmaz olduğunun anlaşılmasından bu yana bir çok değişim geçirmiş; ISO ‘nun 207 numaralı teknik komitesi tarafından ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Özellikler – halini almıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi işletim alt yapısına sahip olmanın ve bağımsız ve yetkili kurumlar tarafından sertifikasyon sürecine girmenin avantajlarını sıralamak gerekirse;

• Etkin bir maliyet kontrolü için zemin hazırlaması
• Kirlenmenin kaynakta başlayarak kontrol altına alınması
• Kirlenmenin azaltılması
• Çevresel izin ve yetki belgelerinin alımında kolaylık sağlanması
• Acil durumlarda hazırlıklı olunduğundan etki alanındaki sosyal birimler ile halkla ilişkileri iyileştirmesi
• Uluslar arası arenada rekabet avantajı sağlanması
• Kurumun sosyal değerini arttırması
• Enerjide ve kaynaklarda tasarruf sağlanması
• Yurt dışı projelerde sigorta maliyetlerini düşürmesi
• Çevresel riskleri kontrol vasıtasıyla büyün endüstriyel kazaların önlenmesine imkan tanıması sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

 

Bilgi Almak İçin Üzerilerine Tıklayabilirsiniz..

 

fg
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
fg
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
fg
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)

fg
ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
fg
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
fg
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Lab. Akreditasyonu
fg
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
fg
TS EN ISO 13485:2003 Kalite Yönetim Sistemi
fg
ISO/TS 16949 Yönetim Sistemi
fg
HACCP
fg
SA 8000:2001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi