SİSTEM BELGELENDİRME - SA 8000:2001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi


 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ilk olarak 1997 yılı Ekim ayında, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayarak, SAI (Social Accountibility International) Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanmıştır. İlk tedarikçi değerlendirme standardı olarak kabul edilen SA 8000 2001 yılında revize edilmiştir. SA 8000 bazı ILO sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.

ISO standartları kalite yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemi için süreç tabanlı, hizmet ve üretim sektörlerinin her ikisinde de uygulanabilen standartlardır. SA 8000 standardı ise daha az süreç tabanlı, daha fazla kuralcı ve sonuç odaklıdır. SA 8000 üretim sektörü ile daha fazla ilgilidir ve denetimleri ISO 9000 ve ISO 14000'de olduğu gibi sadece süreç yerinde değil, aynı zamanda işgörenler, pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar ile görüşmeleri ve çalışma ortamı dışında gerekli olan yerlerin ziyaretlerini de kapsar.

SA 8000 Standardı'na ihtiyaç duyulmasının nedenleri, gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmış olması, sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken kar kadar, aday örgütlerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de dikkate almaya başlamaları olarak sayılabilir.


Dünyaca ünlü şirketler az gelişmiş ülkelerdeki fakir ülkelerdeki kötü çalışma koşullarını kendi lehlerine kullanmakta ve üretimlerini bu ülkelerde yapmaktadırlar. Ancak bu uygulamaları yaptıkları öğrenilen şirketler halkın ve sivil toplum kuruluşlarının tepkileri ile karşılaşmaktadırlar. Bu tür tepki ve protestolar SA 8000 standardının oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanında, bilinçlenen müşteriler satın aldıkları ürünleri üreten şirketlerin sosyal sorumluluklarını sorgulamaya başlamışlardır. Bu nedenle Amerika' da ki birçok ürünün üzerinde "bu top için ne çocuk ne de köle işgören çalıştırılmıştır" gibi ifadeler bulunmaktadır.

 

 

Bilgi Almak İçin Üzerilerine Tıklayabilirsiniz..

 

fg
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
fg
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
fg
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)

fg
ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
fg
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
fg
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Lab. Akreditasyonu
fg
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
fg
TS EN ISO 13485:2003 Kalite Yönetim Sistemi
fg
ISO/TS 16949 Yönetim Sistemi
fg
HACCP
fg
SA 8000:2001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi