KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

 

 

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

 

AMACI: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

 

KAPSAMI: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen

 

·       Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,

·       Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 

1.        En az 1 yıldır faaliyette olan,

2.        En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

 

ü  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

ü  Patent belgesi ile koruma altına alınan,

ü  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

ü  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan ve

ü  Prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

 

DESTEKLENECEK PROJEYE İLİŞKİN SÜRE, ÜST LİMİT VE DESTEK KALEMLERİ

 

YATIRIM PROJESİ SÜRESİ:                                                    Azami 36 Ay

DÜŞÜK TEKNOLOJİ, ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİ:                            500 Bin TL

ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİ VE İLERİ TEKNOLOJİ:                          5 Milyon TL

 

DESTEK KALEMLERİ

DESTEK ORANLARI

a)        Makine-teçhizat desteği*

%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)

b)       Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

c)        Yazılım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

ç)     Personel gideri desteği

%60 Geri ödemesiz

d)       Eğitim ve danışmanlık desteği

%60 Geri ödemesiz

e)       Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve %100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

.

 

HİBE PROGRAMLARINA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ..