SİSTEM BELGELENDİRME - ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu


 

TS EN ISO/IEC 17025 standardı, eski EN 45001'in iptali ile, ISO Guide 25 ve ISO 9000:1994 esas alınarak hazırlanmış ve Mayıs 2000'de uygulamaya konmuştur. Mayıs 2005 tarihinde revize olmuş , içeriğe sürekli iyileştirme maddesi de eklenmiştir. Standard, esas itibariyle, deney veya kalibrasyon çalışmalarını yeterli hale getirmek ve bu kapsamda akredite olmak isteyen laboratuvarlar için geliştirilmiştir. ISO/IEC 17025, bu yönüyle, laboratuvarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken şartları kapsamaktadır. Ancak bununla yetinmemekte, müşteri ihtiyacının zamanında, doğru ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuvar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır.


Standard, çalışma konusuna ve personel sayısına bakılmaksızın, her türlü deney ve kalibrasyon laboratuvarında uygulanabilmektedir: Bu laboratuvarlar, bağımsız bir kuruluş olabileceği gibi, bir kuruluşun bir bölümü de olabilmektedir. Sanayi işletmeleri, ISO 17025'in şartlarını karşılayarak nitelikli bir laboratuvar yönetimi oluşturabilirler. Yeterli olduklarını müşterilerine ve resmi makamlara kanıtlamak isteyen laboratuvarlar bu yönetim sistemini uygulayabilirler. Bu tür kuruluşların bir akreditasyon merkezi tarafından akredite edilmesi gerekmektedir.


Otomotiv yan sanayine mensup kuruluşlarda yapılan uygulamalarda ,ISO/TS 16949 gibi başka standardlar kapsamında kuruluşun belgelendirilebilmesi için iç ve kullanılan dış laboratuvarlarının ISO/IEC 17025'e uygun olması gerekmektedir.

Bu standardın uygulanması ve akreditasyonun gerçekleştirilmesi ile;


-Ulusal ve uluslararası platformda deney raporlarının geçerliliğini gösteren bir araçtır.
-Akredite laboratuvar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır.
-Akredite edilen laboratuvarın diğer laboratuvarlara göre saygınlık ve ticari üstünlüğünü sağlar.
-Laboratuvar hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilere bilgi ve güvence sağlar.
-Akreditasyon kurumu tarafından hazırlanacak rehber aracılığı ile akredite laboratuvarların tanıtımı yapılır.
-Akredite edilen laboratuvarların kalite sistemini çalıştırdıklarını , yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçlar üretebildiklerini gösterir.
-Standardın bir gereği olan ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve deney metodlarının etkin uygulanması ile ilgili analizlerin yapılmasıı sağlanır. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur.
-Akredite edilen laboratuvarların diğer akredite kuruluşlarla Taşeron laboratuvarların seçimi, Laboratuvarlararası Karşılaştırma-Uluslararası Yeterlilik Deneylerine katılım faaliyetleri ile işbirliği , bilgi ve tecrübenin karşılıklı paylaşımı sağlanır.

 

 

Bilgi Almak İçin Üzerilerine Tıklayabilirsiniz..

 

fg
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
fg
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
fg
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)

fg
ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
fg
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
fg
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Lab. Akreditasyonu
fg
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
fg
TS EN ISO 13485:2003 Kalite Yönetim Sistemi
fg
ISO/TS 16949 Yönetim Sistemi
fg
HACCP
fg
SA 8000:2001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi